Türkiye Cumhuriyeti

İskenderiye Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Yurtdışından Türkiye’ye gidecek taşıtların ülkemizdeki kalış süreleri, 13.01.2016

2015/8113 sayılı 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile;

Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına verilen geçici ithal izni ile ilgili süre, yurtdışında yaşayan çalışan-emekli farkı olmaksızın tüm vatandaşlarımız için 24 (YİRMİDÖRT) AYA çıkarılmıştır.

Konu hakkında ayrıntılı bilgiye 0090 312 444 84 82 telefon numaralı ALO GÜMRÜK hattından veya "http://ggm.gtb.gov.tr/sikca-sorulan-sorular/bireysel/yolcu-beraberi-tasitlar" web adresinden ulaşmak mümkündür.

Ayrıca, yeni uygulamaya ilişkin bir "Bilgi Notu" ekte yer almaktadır.


İlgili Dosyalar :

- Kara taşıtları geçici ithal izni konusunda bilgi notu.pdf