Türkiye Cumhuriyeti

İskenderiye Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Vatandaşlarımızın Mısır'a seyahatleri ile Mısır vatandaşlarının ülkemize seyahatlerine ilişkin vize koşulları, 16.01.2017

Mısır'a Seyahat Edecek Türk Vatandaşları İçin Vize Koşulları

Resmi pasaportlu Türk vatandaşları, üç aya kadar olan resmi ve özel seyahatleri için vizeden muaftır. Bununla birlikte, görevli olarak Mısır'a atanan resmi pasaport hamili vatandaşlarımızın vize almaları gereklidir. Umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşlarının her türlü seyahatleri vizeye tabidir. 20 yaş altı veya 45 yaş üstü vatandaşlarımız vizelerini Mısır’daki havalimanlarından da 20.-ABD Doları karşılığı alabilmektedir.

NOT: Türkiye’den herhangi bir Mısır Temsilciliğinden vize alan vatandaşlarımızın güvenlik numaralarının olup olmadığını kontrol etmeleri önem arzetmektedir. Güvenlik numarası olmadan Mısır’a gelen vatandaşlarımız ülkeye girememekte ve Türkiye’ye geri dönmek zorunda kalmaktadırlar. Dolayısıyla, Mısır makamlarınca güvenlik numarasının verilmesi için vize müracaatından sonra yaklaşık 3 hafta başvurunun sonuçlanması beklenebilmektedir.

Ayrıca, son dönemde karşılaşılan çeşitli güçlükler nedeniyle, Mısır'a seyahat edecek vatandaşlarımızın vizelerini, Mısır'daki havalimanlarından almak yerine, Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği'nden veya İstanbul Başkonsolosluğu'ndan temin etmelerinin herhangi bir sorun yaşanmaması bakımından tercih edilmesinin yerinde olacağı düşünülmektedir.

Ülkemize Seyahat Edecek Mısır Vatandaşları İçin Vize Koşulları

Mısır resmi pasaportları Türkiye’ye girişte 3 aya kadar vizeden muaftır. Normal pasaport hamilleri vizeye tabidir. 20 yaş altı ve 45 yaş üstü Mısır vatandaşları tek giriş vizesini internet üzerinden www.evisa.gov.tr adresine girerek, 20.- ABD Doları karşılığında e-vize şeklinde alabilir ve Türkiye’ye seyahat edebilirler.

Başkonsolosluğumuza vize müracaatları Cuma ve Cumartesi günleri hariç 10.00-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Vizesi kabul edilen Mısır uyrukluların pasaportları genellikle 3 gün içerisinde teslim edilmektedir.

2017 yılı tek giriş vize harcı 60 ABD Doları'dır. İş görüşmesi veya ticaret amacıyla Türkiye’ye sık giden Mısırlılara 200 ABD Doları karşılığında müteaddit giriş vizesi verilebilmektedir.

Tek giriş vizelerinin geçerlilik süresi, yapılacak değerlendirmeye göre en fazla 6 aydır. Türkiye’de 30 günden fazla kalınması durumunda, ikametin uzatılması talebiyle ilgili Türk makamlarına başvuru yapılmalıdır.

Diğer taraftan, ülkemizi ziyaret eden tüm yabancı uyrukluların ikamet tezkereleri bulunmadığı takdirde, Türkiye’deki 180 gün içerisinde toplam ikamet süreleri 90 günü geçemez.

Başkonsolosluğumuza yapılacak vize müracaatında aşağıdaki belgeler gerekmektedir:

1- Vize Başvuru Formu (1 Ocak 2016 tarihinden itibaren, e-randevu sistemiyle internet üzerinden doldurularak başvuru sırasında teslim edilmesi gerekmektedir)

2- Talep edilen vizenin bitiş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli pasaport

3- Son altı ay içinde çekilmiş yüzü tam olarak gösteren arka fonu beyaz 1 adet fotoğraf

4- Uçak bileti ve otel rezervasyonu

5- İş görüşmesi için olan vize taleplerinde, Türkiye’de bağlantılı olduğu firmadan alınacak davetiye

6- Çalıştığı kurumdan tercihen gelir durumunu da içeren açıklayıcı yazı ve banka cüzdanı 

7- İşyeri sahibi ise vergi levhası ve ticaret faaliyet belgesi 

8- Ülkemizdeki kalış süresini ve aşağıda kayıtlı hususları kapsayacak geçerli bir sağlık sigortası

- Ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi teminatı (asgari teminat limiti 30 bin Euro)

- Sigortalının, tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya nakli

- Sigortalının taburcu olduktan sonra ikamet adresine nakli

- Vefat eden sigortalının nakli

NOT: Başvuruların pasaport sahibi tarafından şahsen, 1 Ocak 2016 tarihinde başlayan e-randevu sistemiyle (www.visa.gov.tr) internet üzerinden yapılması, ayrıca, sisteme bilgi ve belgelerin girişi yapıldıktan sonra Başkonsolosluğumuza pasaport sahibi tarafından bizzat gelinmesi gerekmektedir.