Türkiye Cumhuriyeti

İskenderiye Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Matruh Vilayetinin Görev Bölgemize Dahil Edilmesi , 14.11.2016

12 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2016/9409 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, Matruh vilayeti Başkonsolosluğumuz görev bölgesine dahil edilmiştir.

Sözkonusu değişiklik sonrasında, görev alanımızdaki 8 vilayetin isimleri şu şekildedir: İskenderiye, Buheyre, Dimyat, Matruh, Kafrü’ş-Şeyh, Garbiya, Dekahliye ve Minufiye.

Konsolosluk işlemleri bağlamında, vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.