Türkiye Cumhuriyeti

İskenderiye Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

25 Yaşını Doldurmamış Öğrenci Vatandaşlarımız İçin Harçız Pasaport Başvuruları , 07.06.2016

Yapılan mevzuat değişikliği uyarınca, yurtdışında okul öncesi/ilköğretim/ortaöğretim/dengi eğitim sistemine dahil kayıtlı öğrenci olduklarını belgelendiren 25 yaşını doldurmayan vatandaşlarımız, harçsız pasaport başvurusunda bulunabileceklerdir.

Anılan mevzuat hükmüne göre, yurtdışında yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler de 25 yaş sınırını geçmemek şartıyla, alacakları öğrenci belgesi ile harçsız pasaport başvurusu yapabilirler. Bu çerçevede, cüzdan bedeli ve posta ücreti olarak sadece 270 Mısır Lirası tahsil edilecektir.

Sözkonusu maddeden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın, aşağıdaki belgeler ile birlikte müracaat etmesi gerekmektedir:

• Öğrenci Belgesi

• 2 adet biyometrik fotoğraf

• Nüfus cüzdanı

• Mevcut pasaport

*Kurs, seminer, sertifika tamamlama, bağımsız staj ve benzeri çalışma yapanlar bu düzenlemeden yararlanamayacaktır.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.

T.C. İskenderiye Başkonsolosluğu