Türkiye Cumhuriyeti

İskenderiye Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Diaspora, Kültür Ve Toplum Dergisi , 06.04.2016

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından hazırlanan uluslararası hakemli "Diaspora, Kültür ve Toplum" dergisi yayın hayatına başlamış olup, derginin yılda iki defa Türkçe ve İngilizce olarak basılı ve elektronik şekilde yayınlanması öngörülmektedir.

Dergide, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız, soydaş ve akraba topluluklar, diaspora, göç, demografi, aidiyet, kimlik, dini ve kültürel hayat, ayrımcılık, insan hakları ihlalleri gibi konulardaki çalışmalara yer verilecektir.

Derginin ilk sayısında yer alacak çalışmalara ilişkin başvuruların, 15 Mayıs 2016 tarihine kadar diaspora@ytb.gov.tr adresine gönderilmesi beklenmektedir.

Ayrıca, ekte konuyla ilgili broşürü yer alan sözkonusu dergi hakkında ayrıntılı bilgiye http://diaspora.ytb.gov.tr/ adresinden ulaşılması mümkündür.

Saygıyla duyurulur.

İlgili Dosyalar :

- Diaspora Dergisi.jpg