Türkiye Cumhuriyeti

İskenderiye Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Eski Tip Pasaportların Yürürlükten Kaldırılması , 06.12.2015

01 Haziran 2010 tarihinden itibaren vatandaşlarımıza makinada okunabilir e-pasaportlar verilmeye başlanmıştır. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün (ICAO) yapmış olduğu düzenleme uyarınca, 24 Kasım 2015 tarihinden sonra makinada okunabilir olmayan eski tip (lacivert) pasaportlar kullanım dışı kalmış ve yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu çerçevede, eski tip pasaportların temdit işlemlerine yurtdışında 31.12.2010, yurt içinde ise 31.01.2011 tarihi itibariyle son verilmiş olup, temdit edilen eski tip pasaportların geçerlilik süreleri 24 Kasım 2015 tarihini geçmeyecek şekilde düzenlenmiştir.

Bu itibarla, halen eski tip pasaport hamili olan vatandaşlarımızın öncelikle biometrik pasaport başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Not: Acil durumlarda dış temsilciliklerimizce vatandaşlarımıza, sadece yurda dönüşlerini teminen geçici pasaport düzenlenebilmektedir. Ancak, sözkonusu pasaport ile bulunulan ülkeye geri dönüş yapılması mümkün değildir. Bulunulan ülkelerden üçüncü ülkelere yapılacak seyahatler için ise geçici pasaport düzenlenememektedir.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.