Türkiye Cumhuriyeti

İskenderiye Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Doğum Yardımı Hakkında Duyuru , 14.06.2015


633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-4’üncü maddesi doğrultusunda 15 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlanan “Doğum Yardımı” programı kapsamında, Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300.-TL, ikinci çocuğu için 400.-TL, üçüncü ve sonraki çocukları için ise 600.-TL tutarında doğum yardımı yapılacaktır.

Doğum yardımı aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülecektir:

- Doğum yardımı başvuruları 15/05/2015 tarihinde başlamıştır.

- Doğum yardımı, 15/05/2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için doğum yardımı verilmez. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15/05/2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.

- Doğum yardımı annenin sağ ve Türk vatandaşı olması durumunda, anneye yapılacaktır.

- Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız başvurularını Büyükelçilikler ve Başkonsolosluklar aracılığıyla yapabileceklerdir.

- Başvurular şahsen, iadeli ve taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılacaktır.

- Başvuru dilekçesinin örneğine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının internet sayfasından (http://www.aile.gov.tr/duyurular/dogum-yardimi-hakkinda-bilgilendirme)
ulaşılması mümkündür.

Saygıyla duyurulur.