Türkiye Cumhuriyeti

İskenderiye Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Duyuru , 15.05.2011

Olaylar nedeniyle Mısır’dan tahliye edilen vatandaşlarımızın önemli bir bölümü ülkeye geri dönmüşlerdir. Okullar açılmıştır. Çarşılar faaldir. Türk yatırımcılarının fabrika ve işyerleri zarar görmemiştir. Bazı tali işçi ve işveren ihtilafları olduğuna dair duyumlar bulunmakla birlikte, fabrikalarımızda üretim devam etmektedir. Para transferleri belli sınırlama ve gecikmelerle yapılabilmektedir. Tatil beldelerinde güvenlik sorunları bertaraf olmuş, otel ve tatil köyleri yeniden dolmaya başlamıştır. Şehir merkezlerinde durum tedricen normale avdet etmekle birlikte, herhalükarda sağduyu gereği, mutat emniyet tedbirlerinin alınmasına özen gösterilmesi, pasaport ve kimlik belgelerinin daima cepte bulundurulması, cep veya çantada büyük miktarda nakit para taşınmaması, altın takı ve değerli mücevherlerin kamuya açık mekanlarda alenen görülecek şekilde teşhir edilmemesi, ucuz taksilere binilmemesi, yoldan taksi çevrilmemesi, mecburiyet varsa mümkün mertebe refakatçili seyahat edilmesi, kalabalık yerlerden, kitlesel gösteri ve eylem yapılan veya yapılma ihtimali olan mevkilerden uzak durulması, herhangi bir protesto eylemine rastlandığında sakince ve süratle olay mahallinden uzaklaşılması, sokağa çıkma yasağına uyulması, akşam saatlerinde cadde ve sokaklarda yaya yürünmemesi, bayanların refakatçisiz dolaşmamaları ihtiyatlılık gereğidir..

 

İşbu uyarı metni Büyükelçilik çalışanları ve ailelerine duyurulan tavsiyeler mahiyetinde olup, uygulanıp uygulanmaması her ferdin kendi sorumluluğundadır.

 

Bilginizi ve gereğini saygılarımla rica ederim.