Türkiye Cumhuriyeti

İskenderiye Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Dünya Türk İş Konseyi (dtik) Hakkinda Bilgilendirme , 17.08.2010

http://www.dtik.org.tr/Anasayfa.html

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ’NİN KURULUŞU VE GENEL BİLGİ
 
26 Aralık 2007 DEİK ve 24 Ocak 2008 TOBB kararlarıyla Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) çatısı altında kurulan Dünya Türk İş Konseyi (DTİK)’in kurulma amacı, yurt dışında dağınık örgütlenmiş olan başarılı, girişimci ruha sahip, Türk lobiciliğinin yurt dışında etkin olması için çaba gösteren Türk girişimcilerimizi ve uluslararası büyük güce sahip şirketlerde karar mekanizmalarının başındaki Türk profesyonellerimizi tek çatı altında toplamaktır.
 
Konseyin başkanı TOBB/DEİK Başkanı Sn. M.Rifat Hisarcıklıoğlu, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Coca Cola Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Muhtar Kent’tir. Dünya Türk İş Konseyi, siyasi düşüncelerin bir kenara bırakıldığı ve ortak bir payda olan yurt dışındaki Türk vatandaşı bilinciyle 5 kıtadan Türk iş dünyasını, derneklerini, vakıf ve benzeri iş dünyası örgütlerini tek bir çatı altında toplamak üzere DEİK çatısı altında kurulmuş ilk özel amaçlı konseydir.
 
 “Dünya Türk İş Konseyi” (DTİK)’in ana ekseni, yurtdışında yerleşik Türk iş dünyası arasında ticari ve ekonomik faaliyetleri geliştirici faaliyetlerde bulunarak Türk lobisini yurt dışında geniş kitlelere yaymak, dünyaya yayılan, yurt dışında yerleşik bir hayat süren Türk girişimcimizin, sorunlarına tek çatı altında çözüm getirmeye çalışmak, Türkiye’nin yurt dışındaki yüksek imajının, bulunduğu konumdan daha yükseğe çıkarılmasında öncülük etmektir.
 
 
DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ’NİN YAPISI
 
DTİK’in üyeleri, gerçekleştirilen DTİK’in Kurucu Genel Kuruluna yurtdışından katılan ve bölge meclis üyesi kabul edilecek kişiler (yabancı ülkelerde yerleşik Türk girişimcileri ve profesyoneller tarafından kurulmuş bulunan dernek, vakıf, federasyon ve benzeri kuruluş üyeleri, münferit girişimciler ve profesyoneller) ile TOBB Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, TOBB Konsey Başkanları, DEİK Yönetim Kurulu ve DEİK Denetim Kurulu üyeleri, DEİK Kurucu Kuruluş Başkanları ve DEİK İş Konseyi  Başkanlarından oluşmaktadır.
 
 
DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ (DTİK)
 
TOBB / DEİK / DTİK Başkanı
M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU
 
DEİK İcra Kurulu Başkanı / DTİK Yönetim Kurulu Üyesi
Rona YIRCALI
 
DTİK Yüksek İstişare Kurulu Başkanı
Muhtar KENT
 
 
DEİK Genel Sekreterliği
 
Genel Sekreter
Ufuk YILMAZ
 
DEİK / DTİK İş Konseyi Koordinatörü
Asena SELÇUK
 
DEİK / DTİK İş Konseyi Koordinatör Yrd.
Begüm BALABAN
 
DEİK / DTİK İş Konseyi Koordinatör Yrd.
Canan AYDIN
 

 
THE ESTABLISMENT OF “WORLD TURKISH BUSINESS COUNCIL” AND GENERAL INFORMATION
 
Founded with the decision taken by DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu - Foreign Economic Relations Board) on 26.12.2007 and by TOBB on 24.01.2008, as a part of DEİK; DTİK (Dünya Türk İş Konseyi - World Turkish Business Council) aims to gather all the small dispersed networks of Turkish entrepreneurs and successful Turkish professionals, who have gained authority in decision-making processes of big international companies abroad, under one big structure to waken and enhance the lobbying activities.
 
The president of the DTİK is Mr. M. Rifat Hisarcıklıoğlu and the president of the High Advisory Board of DTİK is Mr. Muhtar Kent (Chairman of the Coca Cola Company). DTİK is the only business council with a special purpose, a structure where there is no place for political concerns but a common goal for all: bringing together the whole Turkish business community, business associations, foundations and other similar Turkish organizations from 5 continents under the same roof.
 
The main goal of “World Turkish Business Council” (DTİK) is to boost the commercial and economical relations among the Turkish business community settled outside Turkey, to strengthen and disseminate the Turkish diaspora further, to create one main center for all kinds of problems that the Turkish entrepreneurs face abroad, and to lead the bids to establish a stronger image for Turkey in the World.
 
 
THE STRUCTURE OF WORLD TURKISH BUSINESS COUNCIL
 
Members of DTİK consist of those who attended to the General Assembly of DTİK from abroad and which are also considered to be the members of regional assemblies (members of associations, foundations, federations and etc which are established by Turkish entrepreneurs and/or professionals abroad, individual entrepreneurs and professionals), TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği – The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey) Board of Directors, Presidents of Councils of TOBB, The members of the Administrative Board and the Board of Supervisors of DEİK consist of the presidents of DEİK’s founding institutions and DEİK Business Councils.
 
 
WORLD BUSINESS COUNCIL (DTİK)
 
 
President of TOBB / DEİK and DTİK
Mr. M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU
 
President of the Executive Board of DEİK
Mr. Rona YIRCALI
 
President of the High Advisory Board of DTİK
Mr. Muhtar KENT
 
 
General Secretariat of DEİK
 
Secretary General
Mr. Ufuk YILMAZ
 
DEİK / DTİK Business Council Coordinator
Ms. Asena SELÇUK
 
DEİK / DTİK Business Council Assistant Coordinator
Ms. Begüm BALABAN

DEİK / DTİK Business Council Assistant Coordinator
Ms. Canan AYDIN