Yeni Dövizli Askerlik Kanunu Hakkında Duyuru

İskenderiye Başkonsolosluğu 01.02.2016

Dövizli askerlik ücretini 1000 Euro'ya indiren 6661 sayılı Kanun, 27 Ocak 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni kanununa ilişkin Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığınca (ASAL) hazırlanan uygulama esasları tüm vatandaşlarımıza aşağıda saygıyla duyurulur:

1. Ödenecek döviz miktarı 6000 Avro'dan 1000 Avro'ya indirilmiştir.

2. Bedelin taksitle ödenmesi mümkün değildir, peşin ödenmesi gerekmektedir.

3. Yeni kanunun yürürlüğe girdiği 27 Ocak 2016 tarihinden önce, eski mevzuat gereğince 1000 Avro veya daha fazla para ödemiş olanlar, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklardır.

4. Dövizle askerlikten yararlanmak için yükümlülerin başvurabilecekleri en son tarih, 38 yaşlarını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihidir.

38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar dövizli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmamış olanlar ile daha önce başvurduğu halde ödemelerini süresi içinde tamamlamadığı için dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar: (Detayları ayrıca belirtilecek) şartları taşıdıklarını 31 Aralık 2017 tarihine kadar Başkonsolosluğumuza başvurmak suretiyle belgelendirmeleri, başvuruları kabul edildiği takdirde 1000 Avro'yu peşin olarak ödemeleri kaydıyla bu kanundan yararlanabilecekler.

Kimler yararlanabilir?

1. Yabancı ülkelerde, oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu statülerinden biri ile ya da yabancı ülke vatandaşlık hakkına sahip olarak Türkiye'de geçen süreler hariç toplam en az 3 yıl (1095 gün) süreyle çalışmış olmak.

2. Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile silah altına alınmamış olmak.

3. Durumlarını ispatlayan belgelerle birlikte, en geç 38 yaşını tamamlayacakları yılın 31 Aralık tarihine kadar Başkonsolosluklara başvurmak ve 1000 Avro'yu ödemek.

Kimler yararlanamaz?

1. Yabancı bir ülkede yasal ikamet etme veya çalışmasını sağlayan izinleri sona ermiş olanlar veya bu izne hiç sahip olmayanlar.

2. Maaşları, ücretleri veya yollukları yurt içinden ödenen bir işte çalıştıkları tespit edilenler.

3. 38 yaşını tamamladıkları yılın 31 Aralık tarihinden sonra başvuran yükümlüler.

4. Meslek veya sanatlarını yurt içinde yaptıkları tespit edilenler.

5. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi görevlisi sıfatıyla yurtdışında bulunduğu tespit edilenler.

Not: Yeni dövizli askerlik kanunu hakkındaki şahsi sorularınızı consulate.alexandria@mfa.gov.tr adresinden e-posta yoluyla Başkonsolosluğumuza yöneltebilirsiniz.

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.


Pazar - Perşembe

09.00 - 15.00

Vatandaşlarımızın her türlü konsolosluk işlemleri için başvuru saatleri: 09.00-15.00.Mesai saatlerini bekleyemeyecek kadar ACİL durumlar için Acil Durum Nöbetçi Telefonu: +20 109 566 07 90
1.1.2018 Yılbaşı
7.1.2018 Hz. İsanın Doğum Günü (Kıpti)
25.1.2018 25 Ocak Devrim/Polis Günü
8.4.2018 9.4.2018 Sham El Nessim Festivali
25.4.2018 Sina'nın Kurtuluşu
1.5.2018 İşçi Bayramı
15.6.2018 17.6.2018 Ramazan Bayramı
23.7.2018 Devrim Bayramı, Milli Gün
20.8.2018 24.8.2018 Kurban Bayramı
11.9.2018 Hicri Yılbaşı
6.10.2018 Silahlı Kuvvetler Günü
29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
20.11.2018 Hz. Muhammed'in Doğum Günü