Sayın Büyükelçimizin Mesajı

Kahire Büyükelçiliği 22.12.2010

Çok değerli vatandaşlarımız,

Büyükelçiliğimiz konsolosluk şubesinde vermek olduğumuz hizmetin kalitesini arttırmaya yönelik olarak bir dizi çalışma başlattık. Bu çalışmaların ilk etabını; konsolosluk işlemleri için istenen belgelerin ayıklanarak gereksiz olanların azaltılması ve işlem sürelerinin kısaltılması oluşturmaktadır.

Konsolosluk şubemizin fiziki şartlarının iyileştirilmesi, bekleme salonunun yeniden düzenlenerek, sağlıklı ve modern bir yapıya kavuşturulması yine hedeflerimiz arasındadır. Bekleme salonumuzu iyileştirene kadar vatandaşlarımızın Konsolosluğumuzda daha iyi şartlarda ağırlanabilmelerini teminen randevulu sisteme geçilmiştir. Sadece Türk vatandaşları için uygulanacak bu sistemde, vatandaşlarımızın konsolosluğumuza gelmeden önce Sekreter Aylin Sevginer’i 27 94 83 64/ 27 96 33 18/27 97 84 00 numaralı telefondan aramaları veya turkemb.cairo@mfa.gov.tr adresine mesaj göndermek suretiyle işlemleriyle ilgili gereken evrakı öğrenmeleri ve randevu almaları müsterhamdır.

Konsolosluk işlemleri için istenen belgeleri gösteren sadeleştirilmiş listeyi ilişikte sunuyorum. Bu kapsamda aşağıda kayıtlı yenikleri bir kez daha vurgulamakta fayda görüyorum:

- Kişi halleriyle ilgili (doğum belgesi, evlenme belgesi, oturma kartı vs.) belgelerin tercümesi artık Büyükelçiliğimiz bünyesinde yapılmaktadır. (Yeminli tercümana gönderme işlemine son verilmiştir)

- Çalışan vatandaşlarımızın askerlik tecillerinde, ilgili vatandaşımızın çalışma izni yeterli görülmektedir (Eski uygulamada kişinin iş sözleşmesinin tercümesi ve Mısır Dışişleri Bakanlığı’nda tescili istenmekteydi)

- Aynı şekilde işverenler için sadece Ticaret Sicil Belgesinin onaylı sureti yeterli görülecektir.

- Çift tabiiyetli vatandaşlarımızın askerlik ertelemelerinde belirleyici unsur olan çifte vatandaşlık statüsü göz önünde bulundurularak, ilaveten istenmekte olan öğrenim ya da çalışma durumunu gösteren belgenin ibrazı zorunlu tutulmayacaktır.

- Dövizli askerlik başvurularında Mısır’a giriş çıkış tarihlerinin Mısır emniyet makamlarından alınarak, Mısır Dışişleri Bakanlığında onaylanması ve Türkçeye tercümesini talep etme uygulamasından vazgeçilmiş, Konsolosluk.Net sisteminde EGM kayıtlarını sorgulama seçeneğinin kullanılması suretiyle gerekli araştırmanın konsolosluğumuz tarafından yapılması ve pasaport üzerinde kayıtlı yurda giriş-çıkış mühürlerinin incelemesi yöntemi benimsenmiştir. Bu sayede Mısır makamlarından ziyade kendi ulusal kayıtlarımızın esas alınması sağlanmış, vatandaşlarımızın, Mısır makamlarından kaynaklanan gecikme ve ihmal nedeniyle mağduriyetlerinin önüne geçilmiştir.

- Vize müracaatlarında Türkiye’deki şirketlerden davetiye veya kişilerce davet sözkonusu ise noter onaylı taahhütname, nakit para veya seyahat çeki, otel rezervasyonu, son altı aylık banka dökümü gibi isteklerden vazgeçilmiş, ülkemize girmesi sakıncalı kişilerden olmamaları kaydıyla ilgilinin çalıştığı işyerinden alacağı maaşını gösteren belge, işverense ticaret sicilinin sureti esas alınarak mülakatı yapan memurumuzun ve/veya konsolosun kanaati doğrultusunda işlem yapılmaya başlanmıştır. Keza daha önce ikamet süresi ve bir mevzuat ihlali yapmadan Türkiye'yi bir veya daha fazla kez ziyaret etmiş işadamlarına talep etmeleri durumunda bundan böyle müteaddit giriş vizesi verilebilecektirr.

Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım.

Hüseyin Avni Botsalı

Büyükelçi

Pazar - Perşembe

09.00 - 15.00

Vatandaşlarımızın her türlü konsolosluk işlemleri için başvuru saatleri: 09.00-15.00. Mesai saatlerini bekleyemeyecek kadar ACİL durumlar için Acil Durum Nöbetçi Telefonu: +20 109 944 07 00
1.1.2020 Yılbaşı Tatili
7.1.2020 Hz. İsanın Doğum Günü (Kıpti)
25.1.2020 25 Ocak Devrim/Polis Günü
20.4.2020 Sham El Nessim Festivali
25.4.2020 Sina'nın Kurtuluşu
1.5.2020 İşçi Bayramı
24.5.2020 26.5.2020 Ramazan Bayramı
23.7.2020 Devrim Bayramı, Milli Gün
31.7.2020 3.8.2020 Kurban Bayramı
20.8.2020 Hicri Yılbaşı
6.10.2020 Silahlı Kuvvetler Günü
29.10.2020 Mevlid Kandili
29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı